در حال فراخوانی آگهی های بیشتر ...

نیازمندی های پاکدشت ورامین

تمام آگهی های کاربر

لپ تاپ یزدی پاکدشت الکترونیک و دیجیتال

کبابی رز پاکدشت پذیرایی/مراسم

به یک کارگر تزریق پلاستیک شیفت شب نیازمندیم صنعتی و فنی و مهندسی

آگهی رایگان

استخدام شرکت هفت گوهر صنعتی و فنی و مهندسی

آگهی رایگان

به دو پیک موتوری تمام وقت جهت کار تهیه غذا نیازمندیم خدمات فروشگاه و رستوران

آگهی رایگان

به یک نفر کارگرساده کناف نیازمندیم. صنعتی و فنی و مهندسی

آگهی رایگان

به تعدادی کارگر ساده نیازمندیم صنعتی و فنی و مهندسی

آگهی رایگان

به یک منشی خانم با روابط عمومی بالا نیازمندیم. صنعتی و فنی و مهندسی

آگهی رایگان

یک کارگاه تولیدی دعوت به همکاری می نماید صنعتی و فنی و مهندسی

آگهی رایگان

به یک کارگرساده با شرایط ذیل نیازمندیم صنعتی و فنی و مهندسی

آگهی رایگان

به یک صافکار ماهر جهت همکاری نیازمندیم صنعتی و فنی و مهندسی

آگهی رایگان

به یک کارگرساده حداکثر سن ۲۵ سال نیازمندیم صنعتی و فنی و مهندسی

آگهی رایگان

استخدام کارمند اداری خانم صنعتی و فنی و مهندسی

آگهی رایگان

نیازمند موقعیت شغلی: کارگر خط تولید صنعتی و فنی و مهندسی

آگهی رایگان

به یک قالبساز نیمه ماهر یا ماهر نیازمندیم صنعتی و فنی و مهندسی

آگهی رایگان

به تعدادی همکار خانم واقا بشرح زیر نیازمندیم صنعتی و فنی و مهندسی

آگهی رایگان

دعوت به همکاری نیروی ماهر: صنعتی و فنی و مهندسی

آگهی رایگان

به تعدادی کارگرساده نیازمندیم صنعتی و فنی و مهندسی

آگهی رایگان

به یک منشی خانم آشنا به حسابداری نیازمندیم مالی و حسابداری و حقوقی

آگهی رایگان

به یک نفر تولید کار ماهر کیسه زباله نیازمندیم صنعتی و فنی و مهندسی

آگهی رایگان

به یک نفر نیروی فعال جوشکار CO۲ نیازمندیم صنعتی و فنی و مهندسی

آگهی رایگان

به یک کارگر نیمه ماهر کابینت ساز نیاز مندیم صنعتی و فنی و مهندسی

آگهی رایگان

کارگرساده ، ماهر و نیمه ماهر (ساخت یخچال صنعتی) صنعتی و فنی و مهندسی

آگهی رایگان

دونفر مونتاژ کار قطعات برنجی نیازمندیم صنعتی و فنی و مهندسی

آگهی رایگان

آگهی استخدام خیاط و وسط کار صنعتی و فنی و مهندسی

آگهی رایگان

به ٢ نفر کارگر برای کارتن سازی نیازمندیم صنعتی و فنی و مهندسی

آگهی رایگان

به آشپز ایرانی حرفه ای در پاکدشت و ورامین نیازمندیم خدمات فروشگاه و رستوران

آگهی رایگان

کوشا پلاست دعوت به همکاری مینماید: صنعتی و فنی و مهندسی

آگهی رایگان

گروه صنعتی وحدت به نیروهای ذیل نیازمند است: صنعتی و فنی و مهندسی

آگهی رایگان
  ثبت آگهی رایگان